REPROPRAXIS

 Tudományos közlemények

Magyar nyelvű közlemények 

1. Balogh O. – Sándor Cs. – Lukácsi E. – Túry E. – Gábor Gy.: A sárgatest, az üreges sárgatest és a lutein ciszta kialakulásának etiológiája és pathogenezise tejelő szarvasmarhákban. Magyar Állatorvosok Lapja, 2008. 130. 8-18.

2. Balogh Orsolya Gabriella – Hatvani Csilla – Gábor Petra – Túry Ernő – Gábor György: A tejelő szarvasmarhák petefészkén előforduló, nem szokványos lutein képletek kialakulása metabolikus hátterének, valamint szövettani szerkezetének vizsgálata. Magyar Állatorvosok Lapja 2009. 131. 587-591.

3. Hatvani Csilla – Balogh Orsolya Gabriella – Holló István – Gábor György: A tejelő szarvasmarhák petefészkén előforduló, nem szokványos lutein képletek klinikai megjelenésének gyakorisága az ellést, ill. a termékenyítést követő időszakban, egy hazai állományban. Magyar Állatorvosok Lapja 2009. 131. 647-650.

4. Hatvani Csilla: Ultrahang készülék: Lehetőség és megoldás a szakosított tejtermelő telepek szaporodásbiológiai gondozásában. Acta Agraria Kaposváriensis 2010. 10.1. 1-8. p 125

Idegen nyelvű közlemény

1. Balogh O. – Sándor Cs. – Lukácsi E. – Gábor Gy. – Mézes M.: Frequency and pathogenesis of luteal cavities and cysts in dairy cattle. Bulletin of the Szent István University 2007.,5-13.p.

2. Hatvani Cs. - Balogh O. - Endrodi T. - Abonyi-Toth Zs. - Holló I. – Kastelic J. - Gabor G.: Estrus response and fertility after a single cloroprostenol treatment in dairy cows with various ovarian structures. Canadian Journal of Veterinary Research

Proceedingsben teljes terjedelemben megjelent közlemények

Magyar nyelvű közlemények

1. Hatvani Csilla - Balogh Orsolya - Holló István: Az ultrahangos vizsgálatok szerepe a tejtermelő tehenek szaporodásbiológiai vizsgálatában. VI. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr, 2008. október 16-17. CD: ISBN 978-963-87874-2-2 2. Hatvani Csilla – Balogh Orsolya – Holló István: Rendellenes petefészek képletek előfordulási gyakoriságának vizsgálata tejtermelő tehenekben. XV. Ifjúsági Tudományos Fórum, Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, 2009. április 16. CD:ISBN 978-963-9639-33-1

3. Hatvani Csilla  - Balogh Orsolya - Holló István: Ultrahang készülék alkalmazásának lehetőségei nagyüzemi tehenészetek telepi gyakorlatában. Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia, Kecskemét, 2009.szeptember 3- 4. Proceedings III. 369-375 126

4. Hatvani Csilla - Balogh Orsolya - Holló István – Gábor György: Nem szokványos lutein képletek megjelenésének és hatásának vizsgálata két holstein-fríz nagyüzemi tehenészet állományszintű felmérésének tükrében. Magyar Buiatrikus Társaság 19. Nemzetközi Kongresszusa, Debrecen, 2009. október 14-17. Proceedings: 130-135. 5. 5. Hatvani Csilla- Balogh Orsolya Gabriella- Holló István: Petefészek ciszták diagnosztizálása és kezelése tejelő tehenekben. XXXIII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár, 2010. október 7. CD: ISBN:

Proceedingsben megjelent abstractok

Magyar nyelvű abstractok

1. Sándor Csilla - Balogh Orsolya - Gábor György – Holló István: Az ultrahangos vizsgálat jelentősége a rendellenes lutein tartalmú petefészek képletek diagnosztizálásában. I. Gödöllői Állattenyésztési Tudományos Napok, Gödöllő 2008.április 11-12., Előadások és poszterek Összefoglaló kötete 2008.,79-80. 2. Sándor Csilla - Balogh Orsolya - Holló István: Petefészek rendellenességek ultrahangos vizsgálata tejelő tehenekben. Tavaszi Szél Konferencia, Budapest, 2008. május 23-25., Konferencia kiadvány 2008. 333-334.

3. Balogh Orsolya Gabriella – Hatvani Csilla – Gábor Petra – Túry Ernő – Gábor György: A nem szokványos lutein képletek szövettani, és kialakulásuk metabolikus hátterének vizsgálata tejelő szarvasmarhákban. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola, Akadémiai beszámolók, Budapest, 2009. január. 29. 127

4. Hatvani Csilla – Balogh Orsolya Gabriella – Holló István – Gábor György: A nem szokványos lutein képletek klinikai manifesztációja az ellést, ill. a termékenyítést követő időszakban tejelő szarvasmarha állományban (Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola, Akadémiai beszámolók, Budapest, 2009. január. 29.

5. Hatvani Csilla - Balogh Orsolya - Holló István: Rendellenes petefészekképletek hatása a szaporodásbiológiai mutatókra és problémákra tejelő szarvasmarha állományban. Tavaszi Szél Konferencia, Szeged, 2009. május 21-24. Konferencia kiadvány 2009: 534-535.

6. Balogh Orsolya Gabriella – Hatvani Csilla – Gábor Petra – Túry Ernő – Gábor György: Tejelő szarvasmarhák petefészkén előforduló, nem szokványos képletek szövettani, és kialakulásuk metabolikus hátterének vizsgálata. XV. Szaporodásbiológiai Találkozó, Eger, 2009. április 17-18., Összefoglalók: 19.

7. Hatvani Csilla – Balogh Orsolya Gabriella – Holló István – Gábor György: A tejelő szarvasmarhák petefészkén előforduló, nem szokványos lutein képletek klinikai megjelenésének gyakorisága az ellést, ill. a termékenyítést követő időszakban, egy hazai állományban. XV: Szaporodásbiológiai Találkozó, Eger, 2009. április 17-18., Összefoglalók: 20.

Idegen nyelvű abstractok

1. Balogh O. G.- Sandor Cs.- Abonyi- Toth Zs. – Turi E.- Gabor Gy.:Frequency and the possible background of luteal cavities and cysts in dairy cattle. 16th International Congress on Animal Reproduction , 128 Budapest,13-17 July 2008. Reproduction in Domestic Animals, 43:31-31. Suppl. 3.

2. Balogh O.G.- Csilla S. - Zsolt A.T. - Petra G. - Tamas E. Gabor G.: The possible effect of metritis on formation of irregular corpus luteum (CL) forms in postpartum dairy cows. 41st Annual Meeting of the Society-forthe-Study-of-Reproduction, Kona, HI, 27-30 May 2008. Biology of reproduction Sp.Iss.: 164-165. Meeting abstract: 469.

Előadások

Magyar nyelvű előadások

1. Sándor Csilla - Balogh Orsolya - Gábor György – Holló István: Az ultrahangos vizsgálat jelentősége a rendellenes lutein tartalmú petefészek képletek diagnosztizálásában. I. Gödöllői Állattenyésztési Tudományos Napok, Gödöllő 2008.április 11-12.

2. Hatvani Csilla - Balogh Orsolya - Holló István: Az ultrahangos vizsgálatok szerepe a tejtermelő tehenek szaporodásbiológiai vizsgálatában. VI. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr, 2008. október 16-17.

3. Hatvani Csilla – Balogh Orsolya Gabriella – Holló István – Gábor György: A nem szokványos lutein képletek klinikai manifesztációja az ellést, ill. a termékenyítést követő időszakban tejelő szarvasmarha állományban. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola, Akadémiai beszámolók, Budapest, 2009. január. 29.

4. Hatvani Csilla – Balogh Orsolya – Holló István: Rendellenes petefészek képletek előfordulási gyakoriságának vizsgálata tejtermelő tehenekben. 129 XV. Ifjúsági Tudományos Fórum, Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, 2009. április 16.

5. Hatvani Csilla – Balogh Orsolya Gabriella – Holló István – Gábor György: A tejelő szarvasmarhák petefészkén előforduló, nem szokványos lutein képletek klinikai megjelenésének gyakorisága az ellést, ill. a termékenyítést követő időszakban, egy hazai állományban. XV: Szaporodásbiológiai Találkozó, Eger, 2009. április 17-18.

6. Hatvani Csilla - Balogh Orsolya - Holló István – Gábor György: Nem szokványos lutein képletek megjelenésének és hatásának vizsgálata két holstein-fríz nagyüzemi tehenészet állományszintű felmérésének tükrében. Magyar Buiatrikus Társaság 19. Nemzetközi Kongresszusa, Debrecen, 2009. október 14-17.

7. Hatvani Csilla – Balogh Orsolya Gabriella – Holló István – Gábor György: A nem szokványos lutein képletek (NLK) eltávolításának terápiás lehetőségei és eredményessége tejtermelő tehenészetekben. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola, Akadémiai beszámolók, Budapest, 2010. január. 25-28.

8. Hatvani Csilla- Balogh Orsolya Gabriella- Holló István: Petefészek ciszták diagnosztizálása és kezelése tejelő tehenekben. XXXIII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár, 2010. október 7. 130 13.

9. Hatvani Csilla: A nőivarú szarvasmarha szaporodásbiológiája. Cargill Takarmány ZRt előadás, Pápa, 2015.06.24.

10. Hatvani CsillaA nőivarú szarvasmarha szaporodásbiológiája I. , Szirmaterm Kft. előadás, Harsány, 2017.09.11-12.

11. Hatvani Csilla: Húsmarha állományok szaporodásbiológiai gondozásásnak gyakorlati kérdései és az ultrahang diagnosztika alkalmazásának lehetőségei. VI. Húsmarhatenyésztési Konferencia, Cserkeszőlő, 2017.11.22-24.

12. Hatvani Csilla: A nőivarú szarvasmarha petefészek képletei: anatómia, ultrahangos petefészek diagnosztika. Szirmaterm Kft. előadás, Harsány, 2018.10.24-25.

 

A DISSZERTÁCIÓ TÉMAKÖRÉN KÍVÜL MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK

 

1. Gabor G.- Gabriella B.O.- Sandor Cs. - Abonyi-Toth Z, Gabor P.R.- Endrodi T.: Seasonal changes and the efficiency of hormonal treatments for pregnancy rate and late embryonic loss in dairy cattle. 41st Annual Meeting of the Society-for-the-Study-of-Reproduction, Kona, HI. , 27-30 May 2008. Biology of reproduction spi: p. 56.

2. Gabor Gy- Balogh O. G.– Sandor Cs – Abonyi-Tóth Zs. - Gabor P.– Endrodi T.: Bull and sire effector for the pregnancy rate and embryonic loss in dairy cow. 16th International Congress on Animal Reproduction, Budapest,13-17 July 2008. Book of abstracts 41.p, poster 040.

3. O.G. Balogh – G. Gábor – Cs. Hatvani – Z. Abonyi-Tóth – T. Endrődi: Effect of post partum uterine disorders and Milk Production for pregnancy rate and embrionic loss in a holstein-friesian herd. 14th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Eger, 2010. szeptember 15-18. Proceedings page 13, Poster 59

4. G. Gábor – O.G. Balogh – Cs. Hatvani – Z. Abonyi-Tóth – T. Endrődi: Effect of sire for post partum production and reproduction of holsteinfriesian cows. 14th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Eger, 2010. szeptember 15-18. Proceedings page 17, Poster 99 131

5. Hatvani Csilla - Balogh Orsolya - Holló István: Ultrahang készülék alkalmazásának lehetőségei nagyüzemi tehenészetek telepi gyakorlatában. Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia, Kecskemét, 2009.szeptember 3- 4. 

6. Hatvani Csilla: Ciszták tisztázása I. Sano Magazin, 2012. Tavasz, 19-20.p.

7. Hatvani Csilla: Ciszták tisztázása II. Sano Magazin, 2013./1. 22-23. p.